Dịch vụ

Các dịch vụ mà em Nguyễn Đức Công cung cấp và hỗ trợ cho anh chị

  • Các dịch vụ quảng cáo (các mạng xã hội hiện nay)
  • Các thiết kế dịch vụ (đồ họa 2D, 3D, Trang web giới thiệu, Hệ thống trang web, Nội bộ trang web, Ứng dụng iOS, Ứng dụng Android)
  • Các liên quan dịch vụ đến bảo mật các mạng xã hội hiện nay.
  • Các tương tác của dịch vụ cho các mạng hội nghị hiện nay.
  • Bán tài liệu phục vụ các mạng xã hội hiện nay.
  • Xác định minh tích xanh các mạng xã hội hiện nay.
  • Xác minh và ghi vị trí trên bản đồ.

Mọi người đóng góp ý kiến ​​anh em cứ xác minh hoặc liên hệ zalo 08.2789.2678.