Admin Name 1 year ago

CÁCH ĐỂ BẠN LẤY LẠI MẬT KHẨU FACEBOOK KHI QUÊN

CÁCH ĐỂ BẠN LẤY LẠI MẬT KHẨU FACEBOOK KHI QUÊN


YÊU CẦU:

- FB của bạn vẫn còn đăng nhập trên Messenger.

- 1 sdt trắng.


CÁCH LÀM

- Bạn vào Mess -> Cài đặt -> Cài đặt tài khoản -> Thông tin cá nhân -> Thông tin liên hệ -> Thêm số điện thoại (sdt trắng đã chuẩn bị)


Bằng cách này, kỳ lạ là FB sẽ cho bạn thêm trực tiếp sdt vào và nhận mã luôn mà không yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại để xác minh.


Cuối cùng là bạn quay trở ra (mình đề xuất là dùng trình duyệt khác hoặc thiết bị thứ 2 để an toàn), chọn quên mật khẩu -> nhập sdt -> đổi mật khẩu thôi. Hy vọng bạn có thể sử dụng cách này trên tài khoản để lấy lại mật khẩu khi quên hay bị hack nick (kịp thời).

0
# TÂM TRẠNG

Trên con đường THÀNH CÔNG phải đi qua 3 loại nước

Admin 1 year ago
0
# KINH NGHIỆM

Lời cảnh tỉnh cho các thanh niên ... lười học

Admin 1 year ago
0
# CÔNG SỞ

Kiếm chồng có ô tô

Admin 1 year ago
0
# ĐAM MÊ

Mạng xã hội kết nối và chia sẻ

Admin Name 1 year ago
0
# SỨC KHOẺ

COVID-19: Cùng tập yoga, cùng ở nhà

Admin 1 year ago