Admin 1 year ago

Đừng để ...

- Đừng để lúc con cái cần, bạn chẳng có gì ngoài hổ thẹn.

- Đừng để lúc cha mẹ cần, bạn chẳng có gì ngoài nước mắt.

- Đừng để lúc ngoảnh mặt lại nhìn quá khứ, ngoại trừ lãng phí thời gian bạn chẳng có gì cả.

😭😭

0
# ĐAM MÊ

CÁCH ĐỂ BẠN LẤY LẠI MẬT KHẨU FACEBOOK KHI QUÊN

Admin Name 1 year ago
0
# TÂM TRẠNG

Hôm nay mình chả thiết cười

Admin Name 1 year ago
0
# KINH NGHIỆM

Lời cảnh tỉnh cho các thanh niên ... lười học

Admin 1 year ago
0
# TÂM TRẠNG

Có những con đường, tự mình phải bước tiếp

Admin Name 1 year ago
0

Chống thư rác trên điện thoại bạn đã biết chưa?

Admin Name 10 months ago