Admin 1 year ago

Tình yêu 18 tuổi và tình yêu 25 tuổi

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TÌNH YÊU 18 TUỔI VÀ 25 TUỔI


18 tuổi là bất chấp, 25 tuổi là đắn đo.


18 tuổi: chỉ cần có nhau là đủ, 25 tuổi: yêu thôi là chưa đủ.


18 tuổi: vì bình yên mà rời xa nhau, 25 tuổi: vì bình yên mà tìm đến nhau.


18 tuổi: xem tình yêu là toàn bộ cuộc sống, 25 tuổi: tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống.


18 tuổi: tưởng m.ất một người là cả thế giới sụp đổ, 25 tuổi: biết là cả thế giới sụp đổ cũng không được đánh mất mình.


Chỉ có duy nhất một thứ giống, là yêu ở tuổi nào mà chẳng đau 😢

0
# KINH NGHIỆM

Phát triển sự kỉ luật và lòng can đảm🌻

Admin 1 year ago
0
# TÂM TRẠNG

Có người đứt tay muốn cho cả thế giới biết

Admin 1 year ago
0
# TÌNH YÊU

Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình.

Admin Name 1 year ago
0
# ĐAM MÊ

SHARE API MOMO cho ae nào cần dùng nha

Admin Name 1 year ago
0
# SỨC KHOẺ

Có một điều khiến mình có mọi thứ như bây giờ

Admin 1 year ago