Admin Name 1 year ago

Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình.

1. Mình không hỏi + người không nói = khoảng cách.

2. Mình hỏi rồi + người không trả lời = rời xa.

3. Mình hỏi + người trả lời = tôn trọng.

4. Mình muốn hỏi + người muốn nói = thấu hiểu nhau.

5. Mình chưa hỏi + người đã nói = tín nhiệm.

Đức Phật đã dạy rằng: “Đôi khi, trở nên tử tế sẽ tốt hơn là trở nên đúng đắn. Chúng ta không cần đến một đầu óc thông minh để nói, mà cần một trái tim kiên nhẫn biết lắng nghe”.

Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình.


Sưu Tầm

0
# ĐAM MÊ

Mạng xã hội kết nối và chia sẻ

Admin Name 1 year ago
0
# TÁN GÁI

Mẹ mua cho con heo đất

Admin Name 1 year ago
0
# SỨC KHOẺ

Ai cũng muốn mình trở nên quyến rũ trong mắt người khác

Admin 1 year ago
0
# CÔNG SỞ

Kiếm chồng có ô tô

Admin 1 year ago
1
# TÂM TRẠNG

Tây Nguyên thì vẫn vậy

Admin Name 1 year ago