Admin 1 year ago

Trên con đường THÀNH CÔNG phải đi qua 3 loại nước

💥Trên con đường THÀNH CÔNG phải đi qua 3 loại nước:

1- Nước lạnh: Do người khác dội mình.

2- Mồ hôi: Do tự mình chảy ra.

3- Nước mắt: Do bị hiểu lầm mà chảy.

⛔Ba nguyên nhân lớn của THẤT BẠI:

1- Sự nóng vội.

2- Không học tập.

3- Tôi biết rồi. 

🔯THÀNH CÔNG mãi mãi không có chuyện thuận theo tự nhiên mà có, 

THÀNH CÔNG đều là do bị ép mà thành. .

Chim không có cánh không thể bay, người không chí khí không thể thành công. .

✅Để thành công cần hội tụ các yếu tố:

+ Cơ Hội và Thời Điểm.

+ Quý nhân và ekip hỗ trợ.

+ Kiến Thức và Kỹ Năng.

+ Thái Độ và suy nghĩ tích cực.

0
# ĐAM MÊ

Quick Dict Extension

Admin Name 1 year ago
0
# TÂM TRẠNG

14 quy tắc cơ bản bớt ngu đi - khôn ngoan hơn

Admin 11 months ago
0
# KINH NGHIỆM

Đừng để ...

Admin 1 year ago
0
# ĐAM MÊ

CÁCH ĐỂ BẠN LẤY LẠI MẬT KHẨU FACEBOOK KHI QUÊN

Admin Name 1 year ago
0
# ĐAM MÊ

Phần mềm đọc văn bản Tiếng Việt qua API của ZaloAI.

Admin Name 1 year ago